Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naai Verbond G.G.G. Dat doel is volstrekt niet politiek. Maar alleen het versterken. der drie grondzuilen onzer maatschappij;

2e G.G.G en G.Z.A.B. Daar is geen sprake nóch van fusie, nóch van aansluiting. In bepaalde gevallen kunnen wij elkander de hand reiken, maar beide blijven afzonderlijk werken, naar eigen karakter en doel;

3e dat enkele toespraken voor G.G.G. gehouden in één extra-nummer van ons orgaan worden opgenomen, bewijst niets daartegen. Wij verleenen steeds zoo ruim mogelijk gastvrijheid aan allen die iets tot ons te zeggen hebben;

4e het woord van Cromwell, „Bidt, maar houdt Uw kruit droog" is door br. B. al heel slecht begrepen. Het heeft met „militairisme" of „anti-militairisme", recht van zelfverdediging of weerloosheid, niets te maken. In die vraagstukken hebben de leden van G.Z.A.B. elkander steeds vrij gelaten, rustig van gedachten gewisseld, en dat moet zoo blijven;

5e bedoeld woord beteekent alleen dit: bidt, en laat Uw gebed krachtig zijn, maar waakt en werkt tevtens. Het was een waarschuwing tegen die lijdelijkheid, die men wel eens in vrome kringen kan aantreffen, en waartegen Augustinus reeds waarschuwde, toen hij zeide: „Bid en geloof alsof alles van God alleen afhing, doch werk alsof alles afhing alleen van Uw willen en kunnen."

Ik hoop dat onze waarde broeder nu tevreden is. Overigens ben ik volkomen bereid in de groep Vreewijk zelf deze dingen nog eens nader te komen uiteenzetten.

F. J. KROP.

Sluiten