Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

❖oo^o«ooooooooooooooooooo*c.ooo

STICHTING NATIONAAL VERBOND „GODSDIENST, GEZIN, GEZAG". Verbond tot bestrijding van revolutionnaire invloeden in Nederland en Overz. Gewesten.

STATUTEN.

De Stichting Het Nationaal Verbond „Godsdienst, Gezin, Gezag" tot bestrijding van revolutionnaire invloeden in Nederland en Overz. Gewesten is opgericht 26 October 1932 door de volgende heeren: (volgen de namen).

De zetel van het Verbond is gevestigd te Rotterdam.

De volgende Statuten zijn aangenomen.

Artikel 1. Beginsel en doel.

Het Verbond heeft tot zinspreuk,, Voor God, Nederland en Oranje".

Het Verbond wil krachtige handhaving van de goederen, ons als heilig pand door onze vaderen toevertrouwd: Geloof in God, een vrij en zelfstandig Nederland en trouw aan het Huis van Oranje.

Het wil bewaring van het gezinsleven als noodzakelijk onderpand voor een gezond volksleven.

Het wil krachtig verzet tegen stroomingen, die het geloof ondermijnen, het gezag aantasten en onze duur gekochte vrijheden in gevaar brengen.

Het wil met alle wettige middelen, maar onverzwakt, bestrijding van elke revolutionnaire beweging in Nederland en Overz. Gewesten, inzonderheid van de actie der Communistische Partij, die slechts op bevelen van het buitenland handelt.

Sluiten