Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Duitsche Christenen" en hun meer linksche geestverwanten wilden, dat de Kerk zich onder de vleugelen van den nationalen btaat stelde. Zóo betoonde ze haar dankbaarheid voor de verlossing uit het gevaar van het God-bestrijdende communisme. Dat zou het eenige redmiddel zijn tegen het Communisme. De Kerk wete echter dat haar eenige veiligheid is in God, dat ze geen veiligheid mag' vragen ten koste van Gods Woord, dat zij liever in de katakomben heeft te gaan, dan dat Woord prijs te geven, dan prijs te geven haar karakter als Kerk van Christus.

Zij hebben overwonnen door het bloed des Lams en het Woord hunner getuigenis, en hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

December 1933.

Sluiten