Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

DIE IN DEN HEMEL WOONT, ZAL LACHEN, DE HEERE ZAL ZE BESPOTTEN.

Begrijpelijk zijn onze angst en onze kleinmoedigheid. Maar mogen wij dan ineens vergeten, dat wij christenen zijn, dat wij een Heere hebben en een Gezalfde? Waarom zijt gij zoo vreesachtig, zegt Jezus, waarom hebt gij geen geloof? Is God niet God meer, omdat Hitier Hitier is? Is Jezus niet meer Gods Gezalfde en onze vrede? Geen van de allermachtigsten op deze wereld wordt zoo machtig, dat hij geen mensch meer wezen zou, en dat op hem niet meer van toepassing zou zijn het woord van den Prediker: Wat ook iemand zij, alreeds is zijn naam genoemd, en het is bekend, dat hij een mensch is, en dat hij niet kan rechten met Dien die sterker is dan hij. Niemand kan voorzeggen of voorvoelen, welk lijden er wflhcht over Europa en de wereld komen zal. Terwijl ik dit schreef, was het nog vrede; terwijl u dit leest, niet meer. Was God dan niet machtig de rampen van ons te wenden en ons in den vrede te bewaren ? Wij hopen en bidden, dat Hij ons land «paren zal. En toch is niet deze almacht Gods de laatste troost, dien de Schrift ons te geven heeft. Wij zouden dan troosteloos moeten zijn, als het wèl oorlog werd. Het zou een voorwaardelijke, een halve, het zou heelemaal geen troost wezen. Maar de zekerheid, die God geeft, is niet af-

Sluiten