Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld door de prediking van Kerstfeest en Goeden Vrijdag? Het kind in de kribbe, de man aan het kruis, verkondigd en geloofd — moet dèt de wereld, deze harde wereld daarbuiten bewegen, ja, zelfs vernieuwen? Moet dat ons eigen leven redden? Moet dat ons steunen en dragen tot in het uur van onzen dood? Wat zeggen wij daarmede eigenlijk? Bestaat er iets dwazers en tegelijk iets stoutmoedigers dan deze bewering van de volheid van al het heil in Jezus Christus? Bestaat er iets dwazers en tegelijk iets stoutmoedigers dan deze merkwaardige zekerheid, dat er ook in de wereld van heden niets anders noodig is dan een Kerk, die in haar gemeenten aan de wereld, aan déze wereld, deze boodschap verkondigt? En die alleen daarvan alle gerechtigheid, alle heil en allen vrede verwacht?

Maar dat is de dwaasheid en stoutmoedigheid van het Christelijk geloof. In het Christelijk geloof wordt inderdaad alles op deze ééne kaart gezet: op deze kribbe en op dit kruis; düs op het menschenleven van Jezus, zooals het door Hem in de diepste vernedering geleefd is. Het bizondere daarbij ligt niet daarin, dat hier nogmaals het hoogste

Sluiten