Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te bidden. En daar was een man, lam van zijn geboorte af, die voor hun oogen ligt en bedelt om een aalmoes. Ze zien het en blijven staan. En ook hij ziet hen en verwacht, dat hij iets van hen zal krijgen.„Petrus echter sprak: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in den Naam van Jezus van Nazareth, sta op en wandel!" Waarlijk, dat was geen ijdel woord. Dezen naam roept men niet tevergeefs aan. Deze naam is de plaats van een groote hulp, van een sterke kracht. In de kracht van den Man van Nazareth, wiens naam daar was aangeroepen, staat de lamme op en wandelt. Niet de een of andere idee, noch de een of andere onderneming der apostelen had hem geholpen, maar dit heeft hem geholpen, dat hij eenvoudig en stoutmoedig genoeg was, zich te houden aan dezen naam Jezus van Nazareth, die de naam is van het kind in de kribbe en van den man aan het kruis.

III

Wij bedenken hier, hoe het met datgene staat, wat wij zoo in de wandeling Christen-

Sluiten