Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurtenis, deze geschiedenis is: God grijpt, Hij grijpt in Jezus Christus werkelijk naar ons. Van bóven af komt Zijn hand en grijpt naar beneden en hét eind is, dat wij in deze hand geraken al zijn wij ook nog zoover van Hem afgedwaald in den dienst van vreemde goden. De voltrekking van dezen Goddelijken greep naar ons, zondaars — dat is de som van alle gebeuren in het leven en sterven van Jezus.

De Heilige Schrift beschrijft het zoo: De Man Jezus treedt in ons leven binnen en neemt ons leven in bezit. Zoo, alsof het Zijn leven was. En nu wórdt het Zijn leven. Nu behoort ons leven niet meer aan ons toe, doch aan Hem. En Hij neemt ons leven zóó in bezit, dat Hij niet alleen de goede zijden ervan, de hoogten des levens in bezit neemt, maar Hij neemt ons geheel in bezit, ook en juist in onze diepten, in onze ziekte, in onze ongehoorzaamheid, in onzen dood. Hij is volkomen één met ons geworden. Daar, in dit Zijn onder ons en met ons geleefde leven, heeft dus de inbezitneming van ons leven door God plaats gehad, waardoor wij Hem tot Heer hebben ontvangen. Waarlijk, dit is iets volkomen ènders dan al

Sluiten