Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door openbaarmaking in het eenvoudige en gewone en dagelijksche leven van dat Koninkrijk, dat in u is.

Gü doet dat, door gehoorzaam aan des Vaders wil te wandelen; door moedig voort te gaan op den u aangewezen weg; door gewillig te drinken den beker deslijdens en dien dankzeggende te zegenen; door in voorspoed en tegenspoed een goed toevoorzicht te hebben op de leiding uws Gods; door het alles in Züne hand te geven; door gerechtigheid te oefenen in oprechtheid en door lief te hebben niet met het woord maar met de daad en waarheid.

En als dan straks het nieuwe jaar weder ten einde is gespoed, moge het u en mq dan gegeven zqn, dat wq, terugziende, God kunnen danken daarvoor, dat wij, al is wellicht de tabernakel onzes lichaams verzwakt, nochtans door de goedheid des Heeren innerlijk zqn voortgegaan van kracht tot kracht.

Delft. H. J. Rooseboom.

Sluiten