Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

band tot elkander, zijn afzonderlijken grond heeft, zoodat het zeer wel moge lijk is, dat een ziel den weg der verlossing kent, zonder de zekerheid te bezitten, dat zijzelve werkelijk verlost is; en ten tweede, dat iemand van zijne verlossing zeker kan zijn, zonder ten allen tijde de vreugde te genieten, die van deze zekerheid het gevolg moest zijn.

DEN WEG DES HEILS.

Over dezen weg geeft ons het dertiende hoofdstuk van Exodus, in een voorbeeld, een zoo duidelijk mogelijke aanwijzing. Wij vinden daar de woorden uit den mond van Jehovah zeiven: „Al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam; wanneer gij het nu niet lost, zoo zult gij het den nek breken; maar alle eerstgeborenen des menschen, onder uwe zonen zult gij lossen", (vs. 13). Nu zou ik den lezer willen verzoeken, mij naar een tooneel te volgen, >t welk voor onge-

Sluiten