is toegevoegd aan uw favorieten.

Veiligheid, zekerheid en genot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen, en hooren, wat hunne bewoners te zeggen hebben.

In het eerste huis dat wij binnentreden, merken wij bij den eersten oogopslag dat alle bewoners vol vrees en bange verwachting zijn. Allen zien er bleek en ontdaan uit; bevend staan de ouders en kinderen bij elkaar. Wij vragen hen naar de reden van de algemeene ontsteltenis. De oudste zoon verhaalt ons daarop, dat de engel des doods ia den aanstaanden nacht door het land zal gaan, om alle eerstgeborenen te slaan, en dat hij niet geheel zeker is, hoe het met hem in die ure zal afloopen. „Wanneer de engel aan het huis mijner ouders voorbijgegaan is, en de dag aanbreekt, dan zal ik weten, dat ik behouden ben; maar tot zoo lang ben ik er niet geheel zeker van. Onze buren in het huis hiernaast beweren wel is waar van hunne uitredding volkomen zeker te zijn; maar wij houden dit voor een groote aan-