Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het gebraden vleesch van het lam. Waarin zou deze rust midden in dien verschrikkelijken nacht hare oorzaak wel hebben? Op Tmze vraag, waarom zij aldus reisvaardig om den disch geschaard zijn, ontvangen wij ten antwoord: „Wij wachten op het bevel van Jehovah om op te breken; zoodra dit komt, zullen wij voorgoed den wreeden drijvers en der harde slavernij van Egypte vaarwel kunnen zeggen".

„Maar hebt gij dan vergeten, dat het de nacht des gerichts is?"

„O neen! wij weten dat zeer goed! maar onze eerstgeborene is in volkomen veiligheid. Het bloed is volgens Gods wil aan de deur gestreken".

„Maar dat is ook in het huis hiernaast geschied," hernemen wij, „en toch daar zijn allen ongelukkig, omdat zij van de redding huns eerstgeborenen niet zeker zijn".

In dit oogenblik laat de stem van den oudsten zoon zich hooren. Hij zegt op

Sluiten