Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslisten toon: „Wij hebben niet alleen het bloed, maar ook het onwankelbare woord van God. God heeft gezegd: „Wanneer Ik het bloed zie, zal ik ulieden voorbijgaan7'. God is bevredigd, wanneer Hij het bloed buiten aan onze deur ziet; en wij zijn volkomen gerust gesteld door Z ij n woord. Hij zal Zijn woord waar maken".

En zoo is het ook, lieve lezer! Het bloed des Lams, dat voor ons vergoten is, bevrijdt ons, en het woord, dat uit Gods mond is uitgegaan, geeft ons een volkomen zekerheid. Zou er iets kunnen zijn, dat ons voor alle oordeel zekerder beveiligen zal, dan het bloed van Christus? Zou ons ooit iets meer zekerheid kunnen geven, dan de uitspraken van God zeiven, Zijn geschreven Woord? Zeer zeker niet. Welk huis van die twee was in grooter veiligheid; het eerste of het tweede? Het tweede wellicht, omdat allen daar in rust en vrede waren. O neen, volstrekt

Sluiten