Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongelukt en dood naar huis is gebracht. Gelooft gij dezen man, of tracht gij zelfs, hem te gelooven? v

„Zeer zeker niet!" zult gij zeggen. Maar waarom niet? Omdat gij op uw geloof en op uw gevoel ziet? Wel neen, maar omdat gij den man, die u de boodschap brengt, als een leugenaar kent.

Eenige minuten later bezoekt u een buurman, die u langen tijd geleden eens bedrogen heeft, en zegt tot u: „Hebt gij al gehoord, dat de stationschef dezen avond door een goederentrein overreden is en dadelijk dood was?" Nog altijd weet gij niet zeker, of gij de tijding als waar moet aannemen, daar gij ook dezen man geen volkomen vertrouwen meent te kunnen schenken. Maar nauwelijks heeft hij u verlaten, of daar treedt uw beste vriend binnen, en bevestigt de woorden der beide vorige bezoekers. „Nu geloof ik het", roept gij uit, want mijn vriend heeft

Sluiten