Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

het kwade onthouden, doch ik zal daadwerkelijk weldadig handelen. Met andere woorden, ik zal een waar menschenvriend zijn. En dan zal ik den hoogsten staat van geluk bereikt hebben „want hij, die zijn leven verliest, zal het behouden." Door Uwe naasten te benadeelen, benadeelt gij U zelf. Zoowel de bedelaar als de millionair zijn door dezen band van broederschap verbonden. In beiden werkt het Eeuwig Beginsel, beiden zijn deelen van Een Geheel, beiden hebben den goddelijken vonk ter ontwikkeling in zich en de uitingen, gedachten en daden, die van den mensch tot ons komen, worden bepaald door den graad van ontwikkeling, dien hij inneemt met inachtneming van toestand en omgeving, waarin hij geplaatst is. Wanneer begrepen werd, dat wij allen zonder onderscheid deel uitmaken van Eén Geheel en wij ons bewust werden, dat wij allen op onze juiste plaats zijn voor onze verdere ontwikkeling, zoowel de moreel hoog staande mensch als de meest onontwikkelde, dat verder, door onze grove hartstochten en verlangens te bevredigen, wij onze ontwikkeling belemmeren, dan zou langzamerhand de tijd aanbreken, waarop het mogelijk zou zijn betere maatschappelijke verhoudingen op te bouwen.

Wij moeten echter bij en met ons zelf beginnen, de toestanden zullen dan tevens beter worden en de menschheid zal dan een tijdperk tegemoet gaan, waarin de diepste aandoeningen en verlangens van het menschelijke hart tot uiting zullen komen, de hoop van den mensch krachtiger gemaakt en dus het besef op den voorgrond zal treden van de groote geestelijke Éénheid, welke aan ons leven ten grondslag ligt. Dan zullen wij ook het doel begrijpen waarom en waarvoor wij hier op deze aarde geplaatst zijn en ten volle beseffen dat het leven wel degelijk waard is geleefd te worden.

Sluiten