Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch met de leer van wedergeboorte voor oogen, ziet hij in den Goddelijken Schepper de Groote Rechtvaardigheid, die ieder geeft wat hem toekomt, niets minder doch ook niets meer. Hij blijft vertrouwen op deze groote rechtvaardige wet en weet, dat eens de tijd zal aanbreken, al moeten hieraan ook nog talrijke wedergeboorten voorafgaan, dat zijn eerlijk en standvastig streven en pogen bekroond zal worden en hij dan, als meer volmaakt mensch, beter in de gelegenheid zal zijn, mede te helpen tot opheffing van het menschdom en tot versnelling van zijn ontwikkeling.

Sluiten