Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Corby transporteert het bedrijf van Stewarts & Lloyds 10 ton materiaal per minuut over 35 meter afstand met

een enkele „Hercules excavator".

Een machine die door middel van een Zuurstofvlam diverse vormen uit ijzeren platen snijdt en wel rechtstreeks volgens de lijnen van de blauwdruk deze vormen overneemt, verwerkt binnen een half uur wat vroeger in dertig uren geschiedde.

De Kern-Blaasmachine die door gecomprimeerde lucht bediend wordt, produceert met één ongeschoolde werkkracht 200 kernen per uur inplaats van de 80 kernen per dag die door een geschoolde arbeider geproduceerd werden. Daarbij is de afwerking van de kern nauwkeuriger en mooier.

In het Walswerkbedrijf voor staal heeft het „Morgan" walswerk met 12 molens in serie een revolutie in de werkmethode gebracht. Zij rolt staal-strips met een snel¬

heid van drie-vierde mijl per minuut. Inplaats van gecompliceerde vormen te gieten, walst of trekt men deze tot de gewenschte vorm en dikwijls is er geen verdere afwerking meer noodig behalve het op de juiste lengte af te snijden.

Hetzelfde proces vinden wij in de fabricage van Stanswerktuigen waarbij enorme producties op een zeer klein grondoppervlak verkregen kunnen worden middels continu-Ioopende automaten die 450 slagen per minuut maken.

De modernste Boor-machines zijn automatisch en hebben meerdere boorspindels. Alle werktuigmachines zijn tot een zoodanigen graad verbeterd, dat wij zoonoodig de heele wereld met hun productie kunnen vullen.

Het geweldige productievermogen der moderne gereedschapmachines kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de invoering van aardmetaal gereedschappen. Zoo gaan o.a de trekmatrijzen uit dit materiaal vervaardigd,

voor net trekken van buizen en draden honderd keer langer mee dan de werktuigen die vroeger gebruikt werden en van staal vervaardigd waren. Zelfs bij een continubedrijf heeft men ze jarenlang kunnen gebruiken. Als men weet dat de vervaardiging van zulke werktuigen

Sluiten