Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie is GodP

God is een oneindige, volmaakte Geest.

Eén wezen; nochtans onderscheidt Gods Woord drie Personen: den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest.

Gods Eigenschappen.

^Gods onafhankelijkheid, eenvoudigheid, eeuwigheid, overaltegenwoordigheid, onveranderlijkheid.

Dat zijn de onmededeelbare eigenschappen Gods.

De mededeelbare eigenschappen zijn: de eigenschappen des Verstands: alwetendheid .en wijsheid; de eigenschappen van den Wil: goedheid, (liefde, genade, barmhartigheid, ontferming, geduld, verdraagzaamheid, lankmoedigheid, enz.); heiligheid, (rechtvaardigheid, toorn, enz.); de eigenschap der Macht: almacht.

Dat zijn de eigenschappen of deugden Gods; en die moeten door zijn volk worden verkondigd.

'■ . ' (l Petr. 2 : 9).

Register der Bijbelboeken.

DB BOEKEN VAN HET OUDE TESTAMENT.

/ Genesis. 17 l Exodus.

Geschiedkundige < Leviticus. Boeken. I Numeri.

Deuteronomium.

Sluiten