Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als Koning. Ps. 110 : 1. Jes. 9 : 5-6 (Joh. 18 : 36-37).

Aangaande zijn lijden en sterven lezen wij: Jes. 53.

Aangaande den voorlooper van Jezus, n.1. Johannes den Dooper: Mal. 3 : 1; 4 : 5. Jes. 40 : 3, (Luk. 1 : 17. Matth. 11 : 14).

De drie Ambten van Christus.

Het Profetisch ambt.

Het Hoogepriesterlijk ambt.

Het Koninklijk ambt.

Als Profeet en Leeraar heeft Hij verkondigd, wat tot onze zaligheid van noode is.

Als Hoog «priester heeft Hij verworven, wat tot onze zaligheid van noode is.

Als Koning schenkt Hij ons, wat tot onze zaligheid van noode is.

Verdiening en Toepassing.

Christus heeft éénmaal, lichamelijk hier op aarde zijnde, voor Zijn volk de zaligheid verdiend, verworven; maar nu nog altijd, tot het einde der wereld, past Hij hun die verworvene zaligheid toe, en bewaart hen daarbij; als Profeet en Leeraar overtuigt Hij hen door Zijn Geest en Woord; als Hoogepriester bidt Hij voor hen, en treedt voor hen tusschen bij den Vader; als Koning vergadert, bewaart en beschermt Hij hen, regeerende hen door Zijn Geest en Woord.

Sluiten