Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Onze Vader.

Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schalden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze.

Want Uw is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

(Matth. 6:9; Luk. 11 : 2).

Eenige gelijkenissen des Heeren Jezus.

De wijze en de dwaze bouwer. Matth. 7 :24-27. De nieuwe lap op het oude kleed. „ 9 :16. De nieuwe wijn en de lederen zakken. „ 9:17.

De zaaier.

Het onkruid onder de tarwe. Het mosterdzaad.

Het zuurdeeg. ) Matth. 13.

De schat in den akker.

De parel van groote waarde.

Het viaohnet.

De onbarmhartige dienstknecht. Matth. 18 : 21-35.

Sluiten