Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sadraeh, Mesach en Abednego. Dan. 3.

Belzazar aan zijn maaltijd verschrikt. „ 5.

Daniël in den leeuwenkuil. ' 6.

Jezus' geboorte. Luc. 2.

De wijzen uit het Oosten. Matth. 2.

Johannes de Dooper, Luk. 1 en 3; onthoofd. „ 14.

De verzoekingen in de woestijn. 4.

De verheerlijking op den berg. „ 17.

De bergrede. I 5.7.

Jezus' gesprek met Nicodemus. Joh. 3.

» „ „ de Samaritaansche vrouw. „ 4.

„ ontmoeting met Zacheüs. De oprichting des N. Testaments. Het hoogepriesterlijk gebed.

De geschiedenis van Jezus' lijden.

Jezus' opstanding.

Het Pinksterfeest. Ananias en SafFira. De eerste Diakenen. Stephanus.

De bekeerine van Paulus. De eerste kerkvergadering.

Luk. 19. Luk. 22 : 20.

Joh. 17. Matt. 26 en 27. Mare. 14 en 15. Luk. 22 en 23. Joh. 18 en 19. Matt. 28. Mare. 16. Luc. 24. Joh. 20. Hand. 2.

5. 6.

„ 6 en 7.

9. 15.

Sluiten