Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1929 Breda: 1. „Bezieling bij het vertellen op de Zondags¬

school", door J. C. de Koning. 2. Behooren kinderen uit Gereformeerde gezinnen tot de Geref. Zondagsschool te worden toegelaten?", door Ds. P. Nomes, Den Haag.

1930 Enschedé: 1. „Robert Raikes en de eerste Zondagsschool",

door A. Boot. 2. „De plaats der Zondagsschool in het Koninkrijk Gods", door Prof. Dr. Grosheide.

1931 Rotterdam: 1. „Zestig jaren. Historisch overzicht", door

A. Boot. 2. „De Kerstfeestviering op onze Geref. Zondagsscholen", door Ds. J. Douma, Arnhem.

Sluiten