Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gratis verkrijgbaar bij het tractaatgenootscfaap

BEREA, Piassingel 10, Overschie,

de volgende tractaten:

1. Zijn de tien geboden verbindend voor Jood en heiden?

2. De wekelijksche rustdag.

3. De N.-Testamentische Sabbat.

4. Heeft Christus den Sabbat of de wet der tien geboden afgeschaft?

5. De dag des Heeren.

6. Keizer Constantijn en de Zondag.

7. Is de Sabbat door Christus of Zijn apostelen verzet van den 7en op den len dag der week?

8. Doop van Kerkvaders.

9. Katholiciteit en sectarisme.

12. Is het vierde gebod nog van kracht?

13. Heilig of gemeen.

14. Tot tweemaal toe.

15. De sabbatskwestie in een notedop. Pro en contra.

16. Gelooft gij, Gereformeerden, dat nu werkelijk?

17. Wat leert ons de Bijbel omtrent Sabbat en Zondag?

X*XX***ft*X*K

De wonderen der profetie

" door Ds. URQUHART

2e druk

eenvoudig gebonden f 0.50 franco p. p.

Verkrijgbaar bij het Tractaatgenootschap BEREA, Piassingel 10, Overschie.

xxxxxxxxxxxx

Mooooooooooom

oVELE VONDEN!

2 Een getuigenis naar aan- $ X leidingvan JOH. DE HEER's X q brochure: i

0 „Het Zevendedags-fldvenlisme $ 0 en de Sabbat" 0

0 door Ds. P. TAEKEMA. 0

0 Prijs f 0.30 fr.p.p. O

o — o

O Verkrijgbaar bij het O

O Tractaatgenootschap O

O BEREA, Piassingel 10, O

O Overschie. O

O o

MOOOOOOOO€>OOm

Sluiten