Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GRIETMANNEN

in

FBIESLAID.

Bijdrage tot de Kennis en Waardering van het Plattelands-Bestuur der Grietenyen in die Provincie,

Tonghe, waer wildij henen f Vrieslandt, dat nu gherust is, in roere stellen? Waer om is hy in zyn eyghen dinghen so blindt, daer hy in die van ander luyden soo scherpsichtich is als een Arent, oft eenigh Serpent ?

Ick soecke hier oprechtigheyt, ende Christelycke hillicheydt. Want wanneer het gemoedt met haet ende nijdt gequelt oft ingenomen is, soo en kan het niet rechtveerdelick oordeelen. Ja het duydt selfs de beste dingen ten quaedtsten.

Janos Drusius.

GEDRUKT VOOR REKENING TAN DE SCHRIJVERS EN TE BEKOMEN BIJ

W. EEKHOFF te I.EEVW1RDE».

Wov. 1848.

Sluiten