is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg, dien de Heere gehouden heeft met mijn geliefden broeder Reinier Buijtelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De klok slaat plechtig- zes,

Zij leert ons deze les:

Juist in zes dagen schiep God de aard,

De Sabbat bleef tot rust bewaard,

Voor 't volk, dat op Hem staart.

De klok slaat zeven uur,

Wel was het koren duur,

Wel viel de hongersnood zeer bang,

Toen 't voedsel zeven jaren lang,

Slechts kwam uit Jozefs schuur. '

De klok slaat plechtig acht,

Daar opent onverwacht

De hemel al zijn sluizen,

Maar Noachs achten weet,

De arke staat gereed,

Geen stroom zal haar vergruizen.

De klok slaat negen slagen, Men hoort den Heiland klagen. Op 't slaan van 't zelfde uur. O, wonder boven maten! God zelf van God verlaten, Wat was die losprijs duur!

Daar bromt de klok tien slagen,

Wij denken aan tien plagen,

Die God aan Farao zond,

'tWas bang voor al de Egyptenaren,

Maar veilig en geborgen waren,

Die hoorden tot Gods vast verbond.