is toegevoegd aan uw favorieten.

Het kerstfeest onder het kruis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar aan alle kanten overstraald door de vreugdelichtjes van den Kerstboom.

Maar wie was die nieuwaangekomene, dan? enbeklimmen

* Gaan wrj eenige oogenDiiis.is.eu vy ommen. wij den toren, waarop de twee ^XSoitorens van

Wat allereerst den toren oewe», »y «■« de zoon

het kasteel Hussinecz in Bohemen. De ^™dJgdft_ en de dochter van den keer der plaats Karei en * ri ^

Als wij daar waren ^* » ^J^khebben bekendgemaakt, gesprek ons spoedig met vel erlex ^WkJ^ teëzien en Ir zijn tijden, waarin de kinderen al vroegues^bg k ofsclldon te begrijpen - en men verkeerde toen in een ^ j ^ verstand en men nog slechts 1413 schreef. Een F°^™^£JMiddeleeuwen, hart ver°ving in eenige landen den ™V™™*Vj Baar de Kerk, en al die weêr geopende oogen ^dden ach gewen

naar hare leerstellingen en «eer naar J^0"m.) , lichDt „ekomen! Wat al van Petrus. Wat al dwalingen waen aan ^ ^ ^ (lorst in vele

verkeerdheden! wat ai uw.ug»»^. - ademen! zielen om de zuivere lucht des Evangehe, n ^a«in het 9lotvan Ook zij hadden die ingeademd onze, twee Bohemen ,

hun vader, beschermer en jnend vande» ter™ den hem goed , Johannes Hnss, die in Wd»«p f " «^ ongetwijfeld hebt dien groeten leeraar; ja, zij hadden hem h*t £ |ttenJ. gi3,eeds geraden dat . de ^^^^^^^

nuss swuu ™ —- > prnnD. maar bedreigd aour ucu

gedaan door den aartsbisschop van ïraag, maar u e vaar om zijn werk te zien teniet gann ^ ^ wacht opden

En ziedaar, waarover onze twee kmderen, ide ik vele

toren, met elkander gesproken hadden. bepepen, dingen; éen ding evenwel begrepen z^met name ^ ^ niet: het was, hoe men zulk ^ man (Jt0n terug om te zeggen: Altijd kwam hij n zijn kinderlijken eenvoud er p ^ _ g

„Maar hij wil immers mets, danhetg^en goe van den hemel spreekt, wil, dat men tot Jezus en zijn ^&>™ kunnen aanhooren!" zon ik voor mij hem wel een ^"^^ * een jaar of twee

De zuster, niet minder Kinueruj». o.