is toegevoegd aan uw favorieten.

Het kerstfeest onder het kruis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouder doorzag misschien de ware oorzaak wat beter. „Er zijn," zeide

hemel W* ^f ^V Ja',Zelfs de ^0ede willen niet- «at men in den hemel kom zonder door hunne handen te gaan; de paus heeft, volgens

steld efdl tS Vw hemd; de Paus heeft ze h™ te' bandggete ™ 7 ?SS 26 hun af' °m ^ Jezus, en Jezus alleen

Snontneemt'"hITÏÏ "w'/!* g*j wèl' dat ^ h»™°gandere van ^ ^ w Jrmet' dat een 'meDsch zich inbeeldt, dat hij van een ouwel het lichaam van Jezus maken kan. Hii wil niet dat

I^meTf' d- 6611 ^ de ZOnden kan ™^ven J ^

\ mi-SeD. en de aflaten verkoopen zal. Hij zeKt dat een slecht men*ch met in der waarheid een priester zijn kan - en *H

De' atfh8te reDSCh' t* 61 misS0hien in de Kerrbkaat i's.gJ

— JJe aartsbisschop van Pi-aas-?

— Neen. ë'

— Doctor Palecz?

— Neen.

— Wie dan?

— Wèl het is Johannes XXIII, de paus

— Ik wist het wel, maar ik durfde het niet zeo-gen

en TT. J n°g ^ Johannes Huss- Hij heeft het wèl durven zeggen, I

— En hij zal er voor boeten.

L^Sjfc broeder God zal wel weten hoe... Maar neen! God heeft 1

wfT rteiewm°en ^r^™^-^--- G°d "eeft het recï zond wèl . ' 16der VaD zlJn dienaars gereed zij . ... God |

eerZiieZtWwt *°f 26 wilde er bijvoegen: ^m» 2b«; maar!

eer het woord op haar lippen was, was haar hart opeens overstelntf

geworden door die groote gedachte: Jezus gekomen omde zihieïKI

leeren stervet Ja jonge dochter, God heeft zijnen gïïL |

:ntr»^msIX^StiP' ~" * ** 51

^fouoe^^ ^oeletrf

Kr^ htfïZe^avef ^ F

komen van een uitgestrekt kerkho?. Voor^~ge geenwinf,