is toegevoegd aan uw favorieten.

Grijpt als 't rijpt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der eerste Christenen, die wij uit het Nieuwe Testament kennen. Waarom niet? Om de eenvoudige reden, dat daarin voor hunne beschouwing geen steun te vinden was. En toch hebben wij juist daarmede van doen, omdat onze Staatsidee in haar verhouding tot de Christelijke religie meer doet denken aan de omstandigheden der eerste Christengemeenten en er naar menschelük inzicht in de toekomst nog meer op zal gaan gelijken.

Als ik dan ook iets aan het Advies zou mogen toevoegen, dan zou het dit zijn, waaruit ook tevens weer zal blijken de ongenoegzaamheid der voorgestelde amputatie.

In het Nieuwe Testament worden wel voorschriften gegeven over de verhouding der Christenen tot de overheid, maar omgekeerd wordt er van de overheid alleen gezegd, 1» dat zij van God is, 2° dat het hare taak is de goeden te beschermen en de kwaden te straffen, 3° dat zij om Gods wille moet gehoorzaamd, 4U dat haar schatting moet betaald worden, 5° dat er voor haar zal gebeden worden.

Hieruit volgt, dat naar de Schrift de overheid van de wijze, waarop zij haar taak vervult, Gode rekenschap schuldig is. Maar nergens blijkt, dat er door de apostelen of de eerste Christenen aan gedacht is, haar op te leggen wat Art. XXXVI van haar eischt. En wij kunnen, de bedoeling der Heilige Schrift in aanmerking genomen, er zeker van zijn, dat wij hierover niet in het duister zouden gelaten zijn, indien het werkelijk naar de meening des Geestes was aan de overheid dit alles op te dragen.

Doch wat van zelf spreekt, omdat de overheid Gode

3