is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik geloof clan ook, dat de vaccine in ons land minder bezwaar zou gevonden hebben en meer algemeen zou zijn in praktijk gekomen, indien de Staat het vertrouwen in de vaccine aan hare eigene resultaten had overgelaten. De wet of wettelijke dwang geeft geen vertrouwen.

En dan die ongelukkige dwang dat niet-gevaccineerde kinderen niet ter school mogen gaan!

Er zijn ouders, ik ken er, die, alleen om de kinderen ter school te kunnen doen gaan, ze hebben laten vaccineeren, maar die zoodra de dokter het huis had verlaten, maatregelen namen om de werking, er van te verhinderen. En dit gelukte zoo gemakkelijk. Een onzer studenten die soldaat is geweest, deelde mij nog dezer dagen mede op welke wijze men in den dienst de werking van het vaccineeren dikwijls verhindert.

Wat vermag in dergelijke gevallen eene wet? Doch genoeg hiervan. Ik schrijf u niet om u mijne gedachten mee te deelen over de wettelijke bepalingen in betrekking tot de vaccine of ter voorkoming van de verspreiding der pokziekte. Wilde ik dit, dan zou ik u gemakkelijk kunnen bewijzen, dat al de in ons land bestaande bepalingen onvoldoende zijn; dat zeer vele bepalingen (plaatselijke) niet doeltreffend, noodeloos kwellend, met het gezond verstand strijdend, onrechtvaardig en het geweten overheerschend zijn.

Van het laatste ten slotte een niet onaardig voorbeeld. In de stad mijner inwoning werd, zooals men hier verhaalt, dezer dagen een dokter, een Israëliet geroepen bij een poklijder, een kind dat niet gevacci-