is toegevoegd aan je favorieten.

De R. Katholieke en de Protestantsche voorstelling van het oudste Christendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE R. KATHOLIEKE EN DE PROTESTANTSCHE VOORSTELLING VAN HET OUDSTE CHRISTENDOM.

REDE,

uitgesproken op den 387sten verjaardag der Leidsche Universiteit, 8 Februari 1012, door den Beotor Magnificus Dr. F. PIJP EB.

Mijne Heerbn Curatoren, Professoren, Lectoren, Privaat-docenten, Studenten aan leze Universiteit, en gij allen die deze plechtigheid met uwe tegenwoordigheid vereert,

Zeer gewaardeerde toehoorders en toehoorderessen !

Gelukkige Achtste Februari! Dag, waarop de Leidsche Universiteit hare stichting herdenkt; dag, waarop ons onmiddellijk de namen te binnen schieten van Pieter Adriaansz. van der Werf, Jan van Hout, Janus Dousa en Prins Willem van Oranje; dag, waarop wij mogen terugzien op zoovele voortreffelijke geleerden die hier gebloeid hebben, op Scaliger en Heinsius, Snellius en 's Gravezande, Albinus en Boerhave, Voet en Thorbecke, (Joccejus en Scholten, op de ontelbare leerlingen die hier hunne vorming ontvangen hebben, weleer uit alle landen saamgestroomd en weder naar alle landen verspreid, Wier geschiedenis samengeweven is met de geschiedenis