is toegevoegd aan uw favorieten.

Een woord in zake De Heraut en de voorrede Jehova Tsidkenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een enkel woord nog over de „correspondentie" aan het adres van den „wel wat drukken" W. E. over het gebruik van den term „den heer Ds. L." (Zie de Heraut van 20 Jan. 11. pag. 4).

Wij voor ons, zouden nooit de heer K. hierover gecorrigeerd hebben. Vrijheid in het naar eigen verkiezing tituleeren, betwisten wij niemand. Wij misgunnen die vrijheid aan den heer K. volstrekt niet.

Maar tegen zijn aanvoeringen zouden wij wel iets te zeggen hebben-

1°. zegt de heer K., „dat het gewone opschrift op brieven aan predikanten luidt: Aan den WelEerwaarden Heer Ds. N N." — Wij zijn zoo vrij dit in twijfel te trekken. Tegenwoordig schrijft men gewoonlijk: WelEerw. Heer(e), (en dan het gebruikelijke:) den Heer(e) NN. Wil men dan nog vollediger zijn, dan voegt men er wel eens bij: Predikant te X. Dat het voorvoegsel „Ds." niet gebruikt wordt, zeggen we niet, doch dit geschiedt dan uit onkunde met het gebruik, of uit een andere oorzaak.

2°. wordt er gezegd: „dat de boeren zeer juist van „„Meneerden Dominé"" spreken." — Dit is onjuist. De leden eener Herv. Gemeente ten plattelande, door den heer K, — zeker eershalve — boeren genoemd, spreken nooit van „Meneer den Dominé." Dit is zuiver roomsch. Roomschen spreken van „Meneer pastoor", en als ze van den Herv. predikant spreken, van „Meneer dominé."

De Hervormde leden evenwel altijd van „den Dominé."

3°. luidt het: „dat collectieve opgaven van namen van diverse personen altoos luiden: de H.H. Dr. A., Ds. B., Mr. C."

Dit had de heer K. niet eens behoeven te noemen, want het is zoo helder als de dag, dat hier de qualiteit van den persoon bij moet, juist omdat zij verschillend zijn. Maar als de heer K. dan spreekt van de predikanten, b. v. te Amsterdam, en hij noemt enkelen, schrijft hij dan: de Heeren Domini A., B. en C, of wel eenvoudig: de Heeren A., B. en C. predikanten te Amsterdam?

4°. zegt de heer K. „dat ieder adresseert aan den hoogwelgeboren heer JonkAeer N.N."

Dit is eigenlijk te eenvoudig om over te spreken. Ieder weet dat „jonkheer" het praedicaat van den adelstand is. Evenzoo „baron." En evenmin het nu aangaat het gebruikelijke „heer" voor „baron" weg te laten, evenmin kan het voor „jonkheer" wegvallen.