Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE APOSTOLISCHEN

DOOR Ds. v. DIJK

INLEIDING.

Wij hebben ons voorgenomen in de volgende bladzijden iebs te zeggen over de z.g.n. Apostolischen.

Met de propagandisten dezer secte komt menigeen, in de steden en op het platte land, gedurig in aanraking, en niet gemakkelijk valt het dikwijls, hen te wederstaan en hun dwaling te weerleggen.

Zal men dat kunnen, dan is noodig, een recht inzicht in hun principieele dwalingen.

Tot dat rechte inzicht iets bij te dragen is het doel Van dit geschriftje. Wij hebben daarom de historie der secte, hoe belangrijk op zichzelf, zoo kort mogelijk weergegeven. Allerlei historische kwesties, b.v. in hoeverre deze secte met recht naar Irving genoemd kan worden, lieten wij onbesproken, om zoovéél mogelijk van de beperkte ruimte open te houden voor een korte uiteenzetting van de leer der Apostolischen en de critiek daarop. Achtereenvolgens! willen wij daarom ter sprake brengen :

A. DE HISTORIE DEZER SECTE.

B. DE LEER EN DEN DIENST DEZER SECTE.

C. DE CRITIEK OP DEZE SECTE.

Sluiten