Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Velen, zoo althans deze toespraak gelezen wordt buiten den kring van de begunstigers der School, die ze hoorde uitspreken, zullen hier gedachten medegedeeld vinden, die met hun gedragslijn niet strooken. Dit mag geene reden zijn, om een afkeurend vonnis te vellen. Voor mij is het een reden, om deze bladen m het licht te zenden. In de overtuiging, dat hier geene zaak wordt verdedigd, omdat eenmaal daarvoor partij is gekozen, maar omdat de gronden, waarop gebouwd tvordt, onomstootelijk mij voorkomen; in het gevoelen, dat het onderwerp, in deze bladen besproken, de algemeene aandacht verdient, maar al te weinig trekt; en in de verwachting dat, hoe meer de gedachten, die hier neêrgelegd zijn, gereeden ingang vinden, des te meer de ware belangen van velen bevorderd worden, heb ik gereedelijk voldaan aan den èenparigen wensch van ambtgenooten en studenten, en geef deze toespraak in het licht. Dat des Heeren onmisbare zegen haar vergezelle!

Sluiten