Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal in zijn volle waarde en waarheid erkend blijven, al werd het ook der historische critiek ooit mogelijk, om, het onmogelijke doende, de gronden voor ons geloof aan de historische verschijning van den Christus geheel te ondermijnen. De wind wordt gekend aan zijn geluid, al weet ik niet vanwaar hij komt en waar hij henen gaat. Het licht op den kandelaar blijft licht, al weetik niet, of niet nauwkeurig, hoe en wanneer het op den kandelaar geplaatst werd; de zon blijft licht en warmte verspreiden, al ken ik ook den oorsprong en de wording van het licht niet; het vaderland blijft den zegen der burgerlijke en godsdienstige vrijheid genieten, door willem van oranje aangebracht, al weet ook menigeen niet, wat en hoeveel hij daarvoor gedaan en opgeofferd heeft; de vaderlijke nalatenschap van honderdduizend gulden blijft honderdduizend gulden, al is het den zoon ook onbekend, met hoe groote zorg en inspanning die schat verworven werd; de herstelde blinde blijft getuigen: éen ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, al kan hij zich niet verantwoorden tegen het ongeloof, dat zijn redder een zondaar genoemd heeft. De godsdienst, door jezus gesticht, is niet de ware godsdienst, omdat hij ze gesticht heeft, maar zij zou waar en goddelijk in zich zelve zijn, al had zij ook een anderen historischen oorsprong, dan waaruit zij in de schriften des N. T.'s wordt afgeleid." — Waarheid is het derhalve wat fichte schreef, dat, bijaldien jezus op

Sluiten