Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzamelen in de schuren; en uw hemelsche Vader voedt die (nochtans): gaat gij die niet (zeer) veel te boven?

Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, ééne el tot zijne lengte toedoen?

En wat zijt gij bezorgd voor de kleeding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; en ik zeg u, dat ook Salomo in al zijne heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in den oven geworpen wordt, alzoo bekleedt, zal Hij u niet veel meer (kleeden), gij klein geloovigen?

Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleeden?

Want alle deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelsche Vader weet, dat gij alle deze dingen behoeft.

Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; (elke) dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.

Sluiten