is toegevoegd aan uw favorieten.

Jehova tsidkenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEHOVA TSIDKENU:

DE HEEKE, ONZE GERECHTIGHEID!

IE GELOOFS- EN STRIJDKRACHT DER KERKHERVORMERS.

DOOE

M. FRIEDRICH SANDER,

In leven Predikant te Wichlinghausen.

VERTAALD EN MET EENIGE AANTEEKENINGEN VERMEERDERD DOOR

Dr. H, F, KOHLBEÜGGE,

In leven Predikant te Elberfeld. DERDE DRUK.

AMSTERDAM, SOHEPFEE & C. 1883,