Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VERGRIJP

DER

ZEVENTIEN OUDERLINGEN.

MEMORIE

VAN DEN

AMSTERDAMSCHEN KERK ERA AT) DER NEDERDUITSCH HERVORMDE GEME3NTE,

IN ZAKE

HET ADRES YAN DE HH, G. H. KUIPER c, s,

VOOR DEN KERKERAAD GESTELD

DOOE

DR. A. KUYPER.

Elk kerkeraadslid van volgende tijden moet kennis kunnen nemen van vroegere en thans gebeurde zaken.

Act. B. JccrJe. 37, p. 113.

AMSTERDAM. — H. DE HOOGH & C°. 1872.