is toegevoegd aan uw favorieten.

Handwijzers op den levensweg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbevolen door het Gewestelijk Bestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap in Zuid-Holland.

Iel Leven en de Huishouding

DER

Dieren van IiliriftidL

door

J. H. VAN BALEN.

Met een. inleidend, woord van

Dr. E. LAURILLARD.

Met 12 Hontsneêfiguren. Prijs ƒ 0,60.

Inhoud: De Zoogdieren ia het algemeen. De Zoogdieren van Nederland. In huis. In den tuin. Op straat. In de weide. Op het land. Door veld en dreven. In het bosch. Op het meer. Door boseh en veld. Nogmaals in het bosch. In de duinen. In het kreupelhout. Op zee. Aan het strand. Nogmaals op zee.

//Van harte wensch ik," zegt Dr. L., »dat het werkje vele lezers vinde en in ruime mate medewerke om te wekken of te kweeken kennis van en liefde voor de natuur, dat schoone gewrocht van Gods hand, dat in zijn grootsche eenheid de rijkste verscheidenheid insluit, aan de soberste eenvoudigheid de verhevenste doelmatigheid paart, en in duizend levensvormen de indrukwekkende openbaringen te aanschouwen geeft van Een Leven dat alles is. (

Die daarover denkt, krijgt groote en schoone gedachten m t hoofd, die niet blijven in het hoofd, maar ook voelbaar t doorwandelen. Daartoe zij dit boekje eene bijdrage. ;Dan verspreidt het wat licht geeft en 't'bevordert wat goed doet."

Amsterdam. D. B. CENTEN, Oitgever.