is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de jonkvrouwen zich juist met deze vraag tot Sulammith richten.

Geene vraag was trouwens meer geschikt om Sulammith te prikkelen tot het verkondigen van den lof haars Beminden. Hare lippen openen zich, zij, die tot haar eigen lof niets zeide, en hare eigene zwakheid niet verbergde, vloeit over van den lof haars Geliefden.

Haar liefste is blank en rood; de kleur der gezondheid siert zijne wangen ; een glans ligt op zijn gelaat. Wij zouden hier van eene kleur van melk en bloed gesproken hebben.

Hoog is zijne gestalte ; hij kan de banier dragen te midden van tienduizend krijgers om hem heen; want zijne gestalte steekt ver boven de hunne uit.

Zijn hoofd is met fijn goud te vergelijken, zoo edel en welgevormd is het; door ravenzwarte haren wordt het omkranst.

Zijne oogen zijn te vergelijken bij die van duiven, als zij zich spiegelen in het water, of wil men, met juweelen, in melkwitte steenen ingelegd.

Zijne wangen zijn als bedden, waarop hooggroeiende specerijen worden gekweekt; dat zijn de lokken van zijn baard, met specerijolie welriekend gemaakt. Zijne lippen zijn het rooskleurig woudroosje gelijk; zijne spraak is liefelijk als druppende mirre.

De buiging zijner handen doet aan een ring denken, en de uiteinden der vingeren aan goudsteenen, in dezen ring ingevat; zijn lijf is een