is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier licht Sulammith den sluier op, die de geschiedenis van haar wedervaren bedekte. Aan eigen schuld heeft zij het te wijten, dat zij van haren geliefde gescheiden, en in 's konings vrouwenhuis opgenomen werd. Zij was heengegaan om haren hof te bezien, of het gras bij de beek al uitsproot, en wijnstok en granaatboom reeds uitbotteden. En ziet, eer zij bedacht wat zij deed, had de nieuwsgierigheid haar bedrogen, en zette zij zich op een der vorstelijke wagens, die haar naar 's konings paleis voerde. Zoo werd zij haren geliefde en hare vrijheid kwijt. Wie ziet hier geene verwijzing naar wat Israël deed toen het, door den glans van het aardsche koningschap verblind, tegen Samuels waarschuwingen in, een koning voor zich begeerde ?

Keer weder, keer weder, o Sulammith1 Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. 13",

Het driemaal herhaalde: keer weder 1 heeft slechts zin, als wij aannemen, dat Sulammith, na verklaard te hebben, hoe zij in de vorstelijke kamer gekomen is, zich omgewend heeft, als wilde zij hare gevangenis ontvlieden. De herhaling van het keer weder! teekent het verlangen der koninklijke vrouwen om Sulammith in den glans harer schoonheid te zien.

Wat ziet gijlieden de Sulammith aan ? 13b.