is toegevoegd aan uw favorieten.

De Dordtsche kerkenorde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< «JiB? f

I I | *

} hl DDRDTSCHI KERKENORDE I}

| met verklaring van vreemde woorden en enkele | jj

j J I ,, bepalingen uit de Post-Acta. | %

J) ,3 ij UITGEGEVEN DOOR I

^ 1 k )+

i' § d i S

« | l|lj

t I W. VAN DEN BERGH EN G. II. VAN KASTEEL, J 5

a K >}•

-K ffl Bedienaren des Wuords te Voorthuizen en Kollum. IÈK »

* i B & f | | ]\

I P S-

• '5 . 1 --*«*«* ié >

•5< É \ ,fö; *

1' p |ï 3"

•: 1 1 >

4= iS [ö VV

i M P >>

■¥ : ® Ë >2-

i | N IJ KERK ml >t

£ 1 G. F. CALLENBACH. | >>

1' I 1887. i y?

| lillik «lis t

M. ^ c-iva tfofcftS| *§

f*)\ iiilillhillliillltlllliitliiilliilMiilllHlllii .i lift! i. mui n:in ui mi i i iiiiiniii miii li i \'Q

Prijs 12r' cent; 25 Ex. /2.25; 50 Ex. /4.—; 100 Ex. ƒ6.50.