is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie biddend een taak aanvaardt, wordt ook kracht geschonken die taak te vervullen.

En met rustige, vaste stem sprak Koningin Emma in de vergadering der Volksvertegenwoordiging: „Ik zweer trouw aan de Koningin; ik zweer al de plichten, welke de Voogdij mij oplegt, heilig te vervullen, en er mij bijzonder op te zullen toeleggen om de Koningin gehechtheid aan de Grondwet en liefde voor Haar Volk in te boezemen."

Ja, een zeer moeilijke taak wachtte Koningin Emma. Over haar arbeid als Regentes zouden vele bladzijden te vullen zijn en is een heel dik boek verschenen.

Toen onze Koningin-Moeder 2 Augustus 1928 haar zeventigsten verjaardag mocht vieren, is dat dikke boek haar aangeboden. Daarin hebben de knapste mannen van ons volk beschreven wat er tijdens haar regentschap is tot

stand gekomen.

In dit boekje zullen wij er maar weinig van zeggen, omdat de jongens en meisjes, waarvoor 't in de eerste plaats bestemd is, zich met gewichtige regeeringszaken nog wel niet zullen bemoeien. Later moeten jullie dat boek maar eens lezen, of — misschien wil je vader of onderwijzer van dit tijdperk wel eens wat vertellen.

Alleen zeggen we er hier dit van: t was een moeilijke tijd. De politieke partijen bestreden elkaar op de meest felle wijze; niet minder dan vier ministeries traden tijdens het regentschap op, en vooral ook onze koloniën gaven

vaak reden tot zorg.

Dat Koningin Emma met groote wijsheid in al deze voor ons land zoo belangrijke gebeurtenissen optrad, bewijst wel het merkwaardig oordeel van een buitenlander: „Deze Vrouw heeft binnen acht jaren de partijen meer tot verdraagzaamheid gevoerd dan drie Koningen in tachtig jaar.

Had Koningin Emma reeds aanstonds bij haar komst in Nederland 't hart van ons volk veroverd, het regentessetijdperk heeft die liefde niet weinig versterkt.

Dat kon niet anders, want liefde wekt altijd wederliefde.

Koningin Emma heeft vooral ook als Regentes bewezen ons volk lief te hebben. Dat heeft zij tallooze malen in woorden gezegd, maar nog veel meer door daden getoond