is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer zij behartigd wordt, veel gevaar kan voorkomen: men moet door den kapitein of door een burger, niet door een logementhouder of een vriendelijken opzoeker, zich den weg laten wijzen naar het Office-kantoor van de stoomboot of stoomwagen zelf; en nergens betalen dan aan zulk een kantoor tegen overhandiging van het kaartje — (ieder persoon, hoofd van een gezin, wanneer men accoord heeft gemaakt, moet voor eigen persoon tegen betaling een eigen kaartje vragen, anders raakt men in ellende)

al ontmoet men de heeren van het kantoor builen het

Office , dan zijn zij onderwijlen nog niet te vertrouwen; het wordt groote behoefte, dat er Agenten (kundige inwoneren in die hoofdsteden, langs welke de reize gedaan wordt) aangesteld worden. In massa zich op het kantoor aan te geven , verschaft een voordeelig accoord: dikwerf bedingt men de goederen vrij; onze goederen hebben nog zeer weinig gekost; ik denk tot Detroit S V2 Dollar, daaronder begrepen al het overladen; de eischen waren echter ongehoord. Het opgegeven adres : Harden en G°. teNew-\ork, is het beste , zegt men algemeen; en nochtans, ofschoon wij zeer wel door hen bezorgd zijn , heeft dit huis ook weer geknoeid: ten minste deszelfs onderhoorigen; zoodat niet de passagiers, maar de kantoren voor veler personen passagegelden bedrogen zijn; want wij hadden overal moeite over het getal der personen, doch men liet ons door. — Dat men toch vooral aanga bij de opgegevene adressen der predikanten. — Ds. W heeft met mij de stad doorgeloo-

pen, en zich veel moeite getroost; ook heeft hij mijne vrouw nog op het schip bezocht. In New-York heb ik nog Hol-

landsch-sprekende vromen door D5. W ontmoet; die

mij zeer behulpig waren. Van New-York heb ik den indruk ontfangeu, dat het een ontzachlijk ontwikkelende wereld-