is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerd en zeer gemakkelijk in voordracht; eenige malen heb ik hem met groot genoegen gehoord tot zegen voor mijn hart. In de vorige week vrijdag hield men eenen openbaren bid-, vast- en dankdag; 's morgens deed hij eene boetpredikatie, 's middags en 's avonds hield men bidvergadering, waarin de leden bij afwisseling baden en spraken en zongen. In de middag-vergadering werd het een ieder opgelegd om nog voor de avondvergadering zich met zijnen broeder te verzoenen, en alle banden van ongerechtigheid los te maken. Ook werden er vrijwilligers, goo uit de vrouwen als uit de mannen, opgeroepen, om de broeders en zusters der Gemeente te bezoeken, om zoodoende eene meerdere gemeenschap met elkander te oefenen. — Des zondags-middags heeft men tot 5 uur middag school, waarin ten minste een 26 of 50 zusters en even zooveel broeders de kinderen bij klassen bearbeiden. Zondag avond, gelijk vrijdag avond, ten 7 uur heeft men bidvergaderingen; die vinden hier veel plaats, en alle tegenwoordig zijnde mannelijke leden nemen er deel aan. 's Woensdags heeft men bijbeloefening, en daarenboven op andere dagen Catechizatiën voor de volwassenen. Men heeft hier de kerken zoo mooi en gemakkelijk en warm gestookt, dat de Hollanders wel eens een lesje mogen halen, om niet langer de kerken te maken tot spelonken, waar men de koude koorts kan oploopen. Men heeft in het onderste deel der kerk, of in een kleiner kerkje naast

de groote, de bidvergaderingen. D5. D was zoo

vriendelijk, mij dadelijk zijne kleine kerk aan te bieden, om er met mijn volk in te vergaderen; ik denk dat er een 400 man in kan. Ter tijd, toen het volk gezamentlijk naar St. Clair vertrok, eene plaats, 50 mijlen langs de rivier, hooger op, waar zij allen bij één man

6