is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons kerkelijk Diaconaat of Iets over den omvang van de roeping der Diakenen