is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en trouweloosheid, behooren meer of min tot de vaste trekken van hun karakter. Wat het intellectuëele aangaat: het zou met sommigen wel gaan, indien niet bekrompenheid, vooroordeel, dweeperij, en eene hardnekkige vijandschap tegen al wat nieuw, tegen al wat ontwikkeling, tegen al wat vooruitgang heet, alles bedierf. Formulierknecbten, formu liersmeden, crypto-roomschen, sectarissen, inquisitoren, ziedaar wat ze zijn. Eenmaal zag ik ze in een tijdschrift, dat meen ik ten opschrift droeg: Waarheid in liefde, min of meer bij de zoodanigen vergelijken die door hondsdolheid zijn aangetast. Komt laat ons, met Waarheid in. liefde, eene dolle en blinde woede, bij de samenstellende trekken van hun beeld niet achterwege laten. Laat ons aan de voorstelling dezer woede nog het denkbeeld van macht toevoegen. Laat ons voor een oogenblik gelooven, dat deze tot heden toe in staat en kerk nog altijd overstemde, nog altijd onverhoorde partij metterdaad is, wat sommigen somtijds (niet altijd) beweren dat zij is: eene machtige en invloedrijke partij. Dan vraag ik: zijn er geene grenzen aan dezen invloed, geene perken aan deze macht? Zijn er in staat en kerk, en maatschappij, geene krachten voorhanden die tegen deze macht opwegen? Is er voor het vaderland geen keus meer tusschen het onbepaald gehoorzamen aan en zich ter beschikking stellen van deze verschrikkelijke menschen, en van alles wat zij voor de zaak van godsdienst, beschaving en vaderland noodlottigs begeeren en bedoelen, en het hooren van huune stem. waar zich die verheft tot het uitspreken van eene groote waarheid,