Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijpen. Dit zal ons blijken, als wij de elkaar opvolgende perioden van kerkregeering in 't Graafschap Bentheim nagaan. Wij letten daarbij:

op de oorspronkelijk-Luthersche periode;

op de Calvinistisch-Gereformeerde periode;

op de volbloed-Collegialistische periode;

op de periode van Paapsche onbeschaamdheid en vrouwelijke standvastigheid en

op de periode van terugkeering in onze dagen: deels tot het oorspronkelijk Gereformeerde, en deels tot het Luthersch Territoriaal systeem.

Sluiten