is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DES MENSCHEN GEEST.

„God schiep den mensch naar zijn beeld".

yit moet men niet zóó verstaan, alsof we aan de niensclielijke gestalte zonden kunnen waarnemen, hoe God er uitziet, maar het gaat hier over de vermogens en eigenschappen der ziel, en 0111 de verhouding van den mensch tot de schepping. Gelijk God heerschappij voert over het gansche heelal, zoo moet de mensch door God heerschen over de aarde met al hare schepselen. En deze heerschappij heeft hij ook 11a den val nog eenigszins behouden. Niet uit vrije gehoorzaamheid echter zijn de schepselen hem onderdanig, maar alleen naar het woord Gods tot Noach : „Uwe vrees en verschrikking zij over alle dieren der aarde". (Gen. 9 : 2). Helaas, in plaats van hun god te zijn, is de mensch maar al vaak hun tot een duivel. Toch heeft hij nog groote macht. Er is geen schepsel op aarde dat hem rekenschap kan vragen. Planten en dieren zijn in zijne hand gegeven. Hij kan eene plant uitrukken en ze