is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorzochten de schuur nauwkeurig, waar zij het ongedorschte koren overhoop wierpen, doorsnuffelden het geheele huis, waar zij de bedden met hun zwaard doorstaken, maar zij kwamen niet op de plaats waar hij lag.

Toen de vijanden vertrokken waren, zeide hij nogmaals, dat zij mochten hem begraven waar zij wilden, maar hij zou weer opgegraven worden. Hij stierf binnen 48 uren, en wel op den 28sten Jan. 1686, ruim 60 jaren oud zijnde. Hij werd begraven op het grondbezit van Affect.

Het kwam de vijanden ter oore, dat hij gestorven en waar hij begraven was. Zij zonden een troep dragonders en groeven het lichaam op, waarna zij het begroeven aan de voet van de Cumnock galg, naast andere martelaren.

Een overdenking van Alexander Peden over het Verbond der Verlossing, zijnde de uitnemendheid van de liefde Gods. Gegeven, opdat gij u moogt verheugen, hetzij gij in kruis of buiten kruis zijt.

Het zij bekend aan alle menschen, dat in de tegenwoordigheid van den Ouden van Dagen, een verdrag is gesloten tusschen de Heerlijke en Koninklijke Personen der Godheid en dat Zij eenstemmig zijn overeengekomen, te weten: De groote en oneindige Heere van hemel en aarde aan de eene zijde en Jezus Christus, God-mensch, Zijn

G, en, H, 3.