is toegevoegd aan uw favorieten.

Schotse geloofshelden en heldinnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WIGTON MARTELAREN.

De geschiedenis van de Wigton Martelaren werpt zooveel licht over de duivelsche wreedheid van de vijanden van de kerk, dat van hunne zijde alle denkbare pogingen in het werk gesteld zijn, om de waarheid van deze geschiedenis te bestrijden, Hoe nauwkeuriger echter de juiste toedracht is onderzocht, hoe duidelijker de onmenschelijke wreedheid van de vervolgers is gebleken. Men mocht wenschen, dat aangetoond kon worden, dat de Wigton martelaren geen historische personen zijn, want dit verhaal is een eeuwige aanklacht tegen hen, die tegen deze schapen alle gevoel van menschelijkheid hadden uitgeschud.

De voornaamste figuur in deze historie was Margaretha Wilson, een jonge vrouw van achttien jaar, wel bekend en geëerd wegens haar voorbeeldig leven, haar vriendelijk hart en belangelooze edelmoedigheid jegens de ellendigen.

Op zeer jeugdige leeftijd werd zij een volgeling van den Heere Jezus Christus en door haar invloed werden haar broeder en zuster ook christenen.

Haar vader en moeder bezochten de Episcopaalsche kerk, daar zij er door de wet toe verplicht waren, onder bedreiging van de dood, doch niettegenstaande deze dreigementen bezochten de kinderen de bijeenkomsten van de Covenanters, in de bergen.

Hun jeugd beschermde hen eenigen tijd tegen de woede der vervolgers, doch hiin verzuim van de diensten in de parochie kerk werd opgemerkt. Of het kwam, omdat Wilson eigenaar was van een kleine bezitting of dat er in die buurt te weinig menschen waren om een vervolging te beginnen, kunnen wij niet zeggen, maar eindelijk brak toch de dag aan, waarop door den hulpprediker een klacht