is toegevoegd aan uw favorieten.

De Jeruzalemsche zondaar gezaligd of Goede tijding voor den grootste der zondaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus moest naar de Heidenen gaan, omdat hij de ergste der zondaren was in den tijd, toen hij nog niet herboren was. Ja, Petrus moest het zijn, die na zijnen val het geschikste geoordeeld werd, om wanneer hij weder opgestaan was, zijne broederen te versterken, Luc. 21 : 31, 32.

Sommigen moeten pilaren in Gods huis zijn: indien zijpilaren van cederhout zijn, moeten zij in het bosch als groote sterke stammen staan, voor dat zij nedergehouwen worden, en in Gods huis geplant worden.

Niemand, wanneer hij een huis bouwt, maakt het voornaamste gedeelte van zwak of week hout, want hoe zou dit al het andere kunnen dragen? Maar van sterk en hard hout. Jezus Christus werkt ook op deze wijze, Hij maakt van de grootste zondaars, dragers en steunpilaren voor de anderen. Dit kon ons dan ook voor eene reden dienen, waarom Christus het bevel geeft, in de eerste plaats de genade aan de grootste der zondaren aan te bieden. En dat dezulke, wanneer zij bekeerd zijn, de beste helpers in de gemeente zijn tegen de verzoekingen, en het geschikste om de zwakken te ondersteunen.

Ten zesde. Nog eene rede, waarom Christus wilde dat de genade in de eerste plaats aan de grootste zondaars zou aangeboden worden, is: omdat, als zij bekeerd zijn, zij Hem gewoonlijk het meeste lief hebben.

Dit stemt met de Schrift en de rede overeen; de heilige Schrift „die veel vergeven is, heeft veel lief, die weinig vergeven is, heeft weinig lief", Luc. 7:47; de rede zegt het ook gelijk het de onredelijkste zaak der wereld zou zijn, om haat voor liefde te vergelden en verachting voor vergeving, zoo zou het ook even dwaas zijn om te denken, dat een weinig liefde het hart dezelfde verplichting op zou leggen tot wederliefde, als de ontvangst, van zeer veel liefde. Ik wil de liefde van Christus niet verkleinen; ik weet, dat de kleinste drachma er van, wanneer zij tot vergeving leidt grooter is, dan de geheele wereld; maar er is bij vergelijking grooter uitgestrektheid der liefde van Christus tot den een

3